Tarieven

For English, see below

Jongeren (tot 21 jaar)Jongeren tot 21 jaar zijn vrijgesteld van btw.
– Volledig schooljaar, elke week 30 min: 810,-
– Volledig schooljaar, elke week 20 min: 540,-
– Volledig schooljaar, om de week 30 min: 405,-
– Lessenkaart (losse afspraken voor gevorderden) 5 x 30 min: 113,-

Volwassenen (ouder dan 21 jaar)Voor volwassenen (vanaf 21 jaar) geldt helaas een btw tarief van 21%
– Volledig schooljaar, elke week 30 min: 981,-
– Volledig schooljaar, elke week 20 min: 654,-
– Volledig schooljaar, om de week 30 min: 491,-
– Lessenkaart (losse afspraken voor gevorderden) 5 x 30 min: 137,-

Een volledig cursusjaar bestaat uit wekelijks 36 lessen (of om-de-week 18 lessen). Een cursusjaar begint direct na de zomervakantie (meestal ergens eind augustus) en eindigt net voor de zomervakantie (meestal juli het jaar daarop). Er kan op ieder moment van het jaar worden ingestroomd. Bij tussentijdse inschrijving gaat de betaling uiteraard pas in op het moment dat de lessen starten.

– Stuur mij een mailtje met daarin het verzoek jou te bellen. We kijken dan samen wat jou het beste past.

English:

Young people (up to 21 years) – All rates for young people up to the age of 21 are exempt from VAT.
– Complete school year, every week 30 min: 810,-
– Complete school year, every week 20 min: 540,-
– Complete school year, every two weeks 30 min: 405,-
– Lesson Card for separate appointments (advanced students) 5 x 30 min: 113,-

Adults (over 21 years old) – For adults over 21 years old, all rates include 21% VAT.
– Complete school year, every week 30 min: 981,-
– Complete school year, every week 20 min: 654,-
– Complete school year, every two weeks 30 min: 491,-
– Lesson Card for separate appointments (advanced students) 5 x 30 min: 137,-


A full course year consists of 36 lessons every week (or 18 lessons every other week). An academic year starts immediately after the summer holidays (usually sometime at the end of August) and ends just before the summer holidays (usually July the following year). You can enroll at any time of the year. In case of interim registration, payment will of course only take effect when the lessons start.

– Send me an email with the request to give you a call. Together we’ll see what suits you best.


KvK – 89990048
btw-id – NL004778725B87