Tarieven

For English, see below

Een cursusjaar begint de eerste week na de zomervakantie en bestaat uit 36 lesweken. Jongeren zijn vrijgesteld van btw. Voor volwassenen geldt een btw tarief van 21%. Er kan op ieder moment van het jaar worden ingestroomd. Bij tussentijdse inschrijving gaat de betaling pas in op het moment dat jouw lessen starten. Betaaltermijnen kunnen we inrichten precies zoals jij dit fijn vindt. Stuur mij een mailtje met het verzoek jou te bellen. We kijken dan samen wat jou het beste past.

Jongeren (tot 21 jaar), volledig schooljaar
– Wekelijks een half uur: 810,-
– Om de week een uur: 810,-
– Om de week een half uur: 405,-

Volwassenen (21+), volledig schooljaar
– Wekelijks een half uur: 981,-
– Om de week een uur: 981,-
– Om de week een half uur: 491,-

Volwassenen (21+)
– Lessenkaart van 5 losse afspraken: 137,- (elke afspraak is minimaal een half uur)English:

An academic year starts the first week after the summer holidays and consists of 36 teaching weeks. Young people are exempt from VAT. A VAT rate of 21% applies to adults. You can enroll at any time of the year. With interim registration, payment will only take effect when your lessons start. We can arrange payment terms exactly as you like. Send me an email asking me to call you. We will then look together at what suits you best.

Younger then 21, complete school year
– Every week half an hour: 810,-
– Every two weeks an hour: 810,-
– Every two weeks half an hour: 405,-

Older then 21, complete school year
– Every week half an hour: 981,-
– Every two weeks an hour: 981,-
– Every two weeks half an hour: 491,-

Older then 21
– Lesson Card for 5 appointments: 137,- (at least half an hour for each appointment)


KvK – 89990048
btw-id – NL004778725B87